#Liciteaza pentru vacanta ta
Publicat in 17.09.2020, autor:

Departament: Vanzari                                                                                       

Responsabil: Andrei Gubernu

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE  - #LiciteazăPentruVacanțaTa

 

O vacanta ca si premiu dintre:

 

  1. Cazare la Bomo Bomo Olympus Grand Hotel 4* - 2 adulti, ultra all inclusive.

 

CAPITOLUL I

 

1.1. Organizatorul:

Organizatorul campaniei promotionale este SC BJR Vacante SRL, cu sediul in Arad, Bulevardul Revolutiei 66 B 310025, jud. Arad, Nr. Reg. Com. J02/1194/2004 , CUI: 16576566, reprezentata dl. Remus Tanase.

 

1.2. Perioada de desfasurare a campaniei

17.09.2020 - 20.09.2020

 

1.3. Locul de desfasurare a concursului. 

Website-ul www.bjr-vacante.ro si pagina de facebook https://www.facebook.com/TopReduceriVacante/

 

1.4. Inscrierea si participarea la concurs.

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 18 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

 

1.5. Mecanismul campaniei promotionale.

Persoanele fizice care comenteaza la poza promotionala sau ne scriu suma pe care o liciteaza si vacanta pentru care liciteaza  se inscriu in concurs.

Persoanele care vor licita cea mai mare suma vor castiga unul dintre premiile de la punctul 1.6 (premii).

Castigatorul va fi validat doar daca va achita suma pentru sejurul pentru care a licitat.

 

Castigatorul concursului trebuie sa aibe documentele de calatorie valabile la data efectuarii sejurului.

Premiul este transmisibil dar nu se poate vinde.

 

*Observatie: utilizatorii noi vor primi un un email de activare a contului pe adresa de email indicata. Newsletter-ul se va activa doar dupa validarea contului.

 

1.6. Premii: 

In urma concursului se va oferi una dintre vacanțele:

 

Cazare la Bomo Bomo Olympus Grand Hotel 4* - 2 adulti, ultra all inclusive.

 

 

Premiul include:

– cazare 7 nopti la hotel Bomo Olympus Grand Hotel 4*  - 2 persoane in camera Double Room Olympus View

– masa ultra all inclusive

 

Premiul nu include:

– asigurarea medicală (optional)  

– excursii optionale

– test  PCR

– transport

– taxe locale

   

Observatii:

Rezultatele vor fi publicate pe canale de comunicare oficiale ale Operatorului (pagina de facebook si pe website) si vor contine datele personale ale castigatorilor (initiale nume si prenume precum si judet de resedinta), respectand prevederile regulamentului GDPR privind protectia datelor cu caracter personal. Totodata castigatorul va fi contactat pe contul de facebook pentru a  furniza  restul datelor personale necesare completarii documentelor sejurului. In cazul in care nu se confirma corectitudinea datelor si indeplinirea cerintelor participarii la prezentul concurs se va anunta un nou castigator in maxim 24 de ore.  

Organizatorul va putea folosi alte date persoanele ale castigatorilor in comunicari de tip marketing sub rezerva obtinerii consimtamantului explicit al acestora aferent fiecarui set de date (nume complet, fotografii, „tag-uri” pe reteaua de socializare Facebook)

 

1.7. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

 

1.8. Regulamentul concursului

Regulamentul de functionare a concursului va fi disponibil pe pagina oficiala de facebook a Bjr Vacanta la adresa:

 

1.9. Contact

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs, va rugam sa ne scrieti la adresa de email: contact@bjr-vacante.ro sau sa ne contactati telefonic la: 0040-257-284.010

 

CAPITOLUL II – Taxe si impozite aferente

 

2.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiul acordat câstigatorului în conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu premiul sau cu intrarea in posesie a acestuia, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

2.2. Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina persoanei castigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform prevederilor cuprinse în Titlul IV – Impozitul pe venit din Codul Fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru veniturile în bani obtinute din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul se obliga sa-l calculeze, retina si vireze conform legislatiei aplicabile.

 

Extras din cod fiscal:

ART. 109 - Stabilirea venitului net din premii

Venitul net este diferența dintre venitul din premii și suma reprezentând venit neimpozabil.

ART. 110 - Determinarea impozitului aferent veniturilor din premii și din jocuri de noroc

(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu.

(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, de la un organizator sau plătitor de venituri din jocuri de noroc:

 

Tranșe de venit brut
- lei -

Impozit
- lei -

până la 66.750, inclusiv

1%

peste 66.750 - 445.000, inclusiv

667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

peste 445.000

61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

 

 

(3) Obligația calculării, reținerii și plății impozitului revine organizatorilor/plătitorilor de venituri.

(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

b) veniturile obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri sub valoarea sumei neimpozabile de 66.750 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare venit brut primit.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

 

CAPITOLUL III – Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participantilor in conformitate cu Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), avand calitatea de Operator de date.

 

3.1. Datele Operatorului

Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre prin cerere scrisa, semnata si datata la adresa: BJR Vacante. – Bulevardul Revolutiei, nr. 66b, Arad.Romania,. E-mail: contact@bjr-vacante.ro.

 

3.2. Date Responsabilului cu protectia datelor

Puteți contacta ofițerul de protecție a datelor al companiei noastre prin cerere scrisa, semnata si datata la adresa: Paul Stoica, Str. Calimanesti, nr. 14, Bl. 36, ap. 11, Arad, Romania. E-mail: paul.stoica@gdprarad.ro.

 

3.3. Ce surse și date folosim?

Procesăm datele personale pe care le primim de la participanții la Campania promotionala desfasurata prin intermediul paginii oficiale de facebook si a website-ului BJR VACANTE SRL.

 

Datele personale relevante prelucrate sunt următoarele:

• Date personale (numele, prenume)

• Date de contact (număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de resedinta)

• Detalii de identificare (de exemplu informații despre cartea de identitate, CNP)

• Datele colectate pentru a ne îndeplini obligațiile rezultând din Promoție (de exemplu datele privind livrarea premiilor și menținerea unei evidențe fiscale corecte)

 

3.4. Scopul prelucrării și baza legală

Prelucrăm datele personale în conformitate cu prevederile Regulamentului European General de Protecție a Datelor (GDPR), în următoarele scopuri:

  1. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale [articolul 6, alineatul (1b) din GDPR)

Datele sunt procesate pentru a fne îndepli obligațiile decurgând din organizarea și participarea la Campania promotionala, respective livrarea premiilor. Scopul procesării datelor va fi orientat în primul rând către acordarea premiilor și poate include evaluarea nevoilor, consultarea și executarea tranzacțiilor.

      2. În cadrul intereselor de echilibrare (articolul 6 (1 f), GDPR)

Dacă este necesar, vom procesa datele dvs. nu doar pentru pentru îndeplinirea efectivă a obligațiilor decurgând din Campania promotionala, dar și pentru a proteja propriile interese legitime și cele ale terților, în special.

• Verificarea și optimizarea procedurilor de solicitare a nevoilor în scopul abordărilor de vânzare directă

• Publicitate sau cercetare de piață și de opinie, dacă nu v-ați opus utilizării datelor dvs. în acest scop

• Formularea de acțiuni in pretenții și apărarea în litigii

• Prevenirea și clarificarea actelor infracționale

• Măsuri de management al afacerii și măsuri de dezvoltare a produselor și serviciilor

      3. Pe baza consimțământului dvs. (articolul 6 (1a) GDPR)

Dacă ne-ați dat consimțământul dvs. de a procesa date cu caracter personal în scopul de primire de informatii publicitare de tip marketing direct prin intermediul serviciilor de newsletter.

     4.Pe baza prevederilor legale (articolul 6 (1 c) GDPR) sau a interesului public (articolul 6 (1 e) GDPR)

În plus, suntem obligați să îndeplinim diferite cerințe legale fiscale. Motivele procesării datelor includ confirmarea identității și a vârstei, prevenirea fraudei și spălării banilor, îndeplinirea cerințelor de verificare și notificare stabilite de legislația fiscală și evaluarea și gestionarea riscurilor.

 

3.5 Cine are acces la datele personale ale participanților

Angajații Operatorului  care au nevoie de acces la datele dvs. pentru a putea îndeplini cerințele contractuale și legale, vor primi acces la datele participantilor. Furnizorii de servicii și agenții cu care defășurăm activități, pot, de asemenea, să primească datele în aceste scopuri, cu condiția existenței unei obligații contractuale sau statutare de confidențialitate. Aceste companii se încadrează în categoriile de servicii de servicii, logistică, servicii de tipărire, telecomunicații, consiliere și consultare, precum și vânzări și marketing.

Ni se permite să transmitem date cu caracter personal dacă prevederile legale solicită acest lucru, dacă ne-ați dat consimțământul dvs. pentru acest lucru. Beneficiarii potențiali ai datelor cu caracter personal în aceste condiții include organe și instituțiile publice dacă există o obligație statutară sau oficială de a face acest lucru.

 

3.6 Transferul datelor

Datele vor fi trimise către locații din cadrul Uniunii Europene, în principal. Datele pot fi transmise și în locații din state din afara Uniunii Europene ("țări terțe") dacă

• sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor Operatorului

• sunt obligatorii din punct de vedere legal/fiscal

sau

• participantii si-au exprimat consimțământul pentru a face acest lucru.

 

3.7  Durata păstrării datelor personale

Procesăm și stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile din organizarea Campaniei promotionale și  cele legale, dar nu mai mult de 6 luni. Datele prelucrate in vederea realizarii de conturi client vor fi stocate pe toata perioada in care acest cont este considerat „activ”.

 

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea vor fi șterse periodic, cu excepția cazului în care este necesară o prelucrare temporară ulterioară în următoarele scopuri:

• Îndeplinirea datoriei de a păstra datele în conformitate cu Codul Fiscal, care impun păstrarea și documentarea datelor privind reținerea și virarea impozitelor pe o perioadă de 5 ani.

 

3.8 Drepturile persoanei vizate

Fiecare participant, in calitate de persoană vizată are dreptul:

• de acces la datele personale în conformitate cu articolul 15 GDPR,

• de rectificare a datelor personale în conformitate cu articolul 16 din GDPR,

• de ștergere a datelor personale în conformitate cu articolul 17 GDPR,

• să stabilească restricții de prelucrare a datelor personale în conformitate cu articolul 18 GDPR,

• să se opună prelucrarii, în conformitate cu articolul 21 GDPR,

• dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 GDPR.

Fiecare persoană vizată are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea responsabilă cu supravegherea protecției datelor (în temeiul articolului 77 GDPR)

Vă puteți retrage consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. personale de către noi în orice moment, printr-o notificare adresată prin email sau poștă la adresa menționată.

 

3.9 Obligația de furnizare date

Trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru a asigura participarea la Promoție și să ne permiteți îndeplinirea obligațiilor noastre asumate sau când legea ne obligă să adunăm aceste date.

 

(10) Automatizarea luării deciziilor

Pentru a stabili și menține relația de afaceri, nu luăm decizii complet automatizate în conformitate cu articolul 22 GDPR. Dacă vom folosi această procedură în cazuri individuale, vă vom oferi informații separate, dacă acest lucru se cere în temeiul legii.

 

(11) Informații despre dreptul dvs. la opoziție în temeiul articolului 21 GDPR

 

a. Dreptul la opoziție în cazuri individuale

Aveți dreptul, în orice moment, să renunțați la orice procesare a datelor dvs. personale care are loc în baza articolului 6 (1 e) GDPR (prelucrarea datelor în interes public) și a articolului 6 alineatul (1f) al GDPR (procesare de date în scopul echilibrării de interese) din motive legate de situația dvs. particulară; acest lucru se aplică și în sensul articolului 4, punctul 4 al GDPR.

Dacă va exercitați dreptul la opoziție, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă putem dovedi că există motive întemeiate legitime pentru prelucrare care prevalează interesele, drepturile și libertățile dvs. sau atunci scopul procesării este acela de a afirma, de a exercita sau de a întâmpina plângeri juridice.

 

b. Dreptul de a renunța la prelucrarea datelor în scopuri publicitare directe

În cazuri individuale, vom procesa datele dvs. personale în scopuri publicitare directe. Aveți dreptul să renunțați la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de publicitate în orice moment; acest lucru se aplică și creării de profiluri, dacă aceasta este legată de acest tip de publicitate directă.

Dacă renunțați la prelucrarea datelor dvs. în scopuri publicitare directe, nu vom mai procesa datele dvs. personale în aceste scopuri.

Opoziția poate lua orice formă, dar trebuie trimisă la următoarea adresă:

 

BJR VACANTE S.R.L.

Bulevardul Revolutiei, nr. 66B, Arad, Romania

E-mail: contact@bjr-vacante.ro

 

CAPITOLUL IV

 

4.1. Forță majoră

Societatea poate inceta sau suspenda, la decizia sa, desfasurarea pana la final a campaniei, din motiv de forta majora ori din motive independente/dependente de vointa sa. In aceste cazuri, decizia se va comunica prin intermediul site-ului www.bjr-vacante.ro (pentru situatii de forta majora in termen de cinci zile de la producere iar pentru decizia unilatereala a companiei cu cel putin 24 de ore inainte de incetare/suspendare).

Regulamentul poate fi modificat de catre companie pe parcursul derularii campaniei, sub rezerva publicarii acestor modificari in termen de maxim 24 de ore de la producerea acestora si in aceleasi conditii de publicare.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îindeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Daca o situatie de forta majora Impiedica sau intarzie total sau parțtal executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi împiedicată sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 C. Civ.

 

Arad, 17.09.2020

ORGANIZATOR:  SC BJR VACANTE SRL­